BlueMoney.pl - Serwis Partnerski mBanku
Witryna Partnerska mBank
Boks reklamowy
Warunki Użytkowania Serwisu
Fb g n m
Ograniczenie odpowiedzialności

1. Prezentowane informacje dostarczane są w dobrej wierze i z dołożeniem wszelkich starań, aby były aktualne, kompletne, dokładne, pozbawione błędów i zgodne ze stanem faktycznym.

2. Serwis BlueMoney.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zaczerpniętych ze stron serwisu. Użytkownik serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje zachowanie i postępowanie. Żadna z informacji, przekazywana poprzez serwis, nie może być uważana za jakąkolwiek formę doradztwa.

3. Przedstawione w serwisie informacje dają wyraz osobistym poglądom ich autorów i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

4. Wszelkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, bez gwarancji poprawności.

5. Ryzyko korzystania z serwisu w całości ponosi użytkownik.

Prawa autorskie

Serwis podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz.u. 1994 nr 24 poz. 83). Kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób treści, zdjęć, obrazów, itd. zawartych w serwisie, w całości lub we fragmentach, jest zabronione.

Ograniczenia użytkowania

Zabrania się korzystania serwisu w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie niniejszego serwisu lub zakłócenia w jego funkcjonowaniu. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do dowolnej części niniejszego serwisu, do zbierania lub usiłowania zbierania informacji o użytkownikach serwisu.

Uwagi o serwisie

1. Serwis BlueMoney.pl dokłada wszelkich starań, aby serwis funkcjonował bez zakłóceń i zgodnie z przeznaczeniem. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z błędnego funkcjonowania serwisu, w szczególności spowodowanego przez siłę wyższą, a także przez niezgodne z prawem działania osób trzecich.

2. Serwis nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualną utratę danych, spowodowanych awarią serwisu.

3. Serwis BlueMoney.pl rezerwuje sobie prawo do dokonywania zmian w serwisie i modyfikacji serwisu bez uprzedzenia użytkowników.

Wykluczenie odpowiedzialności

Strona www.BlueMoney.pl może zawierać oprogramowanie dodatkowe, takie jak ActiveX i Javascript. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za błędy i wady tych programów oraz wszelkiej odpowiedzialności za szkody mogące wynikać w sposób bezpośredni lub pośredni z użytkowania takich programów znajdujących się na naszej stronie internetowej. Ponadto, wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wynikać z użytkowania przez Użytkownika treści umieszczanych na naszej stronie internetowej.

Zmiany warunków użytkowania

Serwis BlueMoney.pl rezerwuje sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu w każdej chwili i w każdym zakresie, poprzez aktualizację zawartości niniejszej strony.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących powyższych warunków użytkowania Serwisu czy możliwości kontaktu z nami, prosimy korzystać z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie: Kontakt.