<
BlueMoney.pl - Serwis Partnerski mBanku
Witryna Partnerska mBank
Boks reklamowy
Kredyt refinansowy
Fb g n m
 • kredyt przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w innym banku
 • 4 waluty do wyboru: PLN, USD, EUR, GBP
 • minimum formalności
 • raty równe lub malejące
 • okres kredytowania do 40 lat
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu i/lub przewalutowania bez opłat

Przeznaczenie kredytu refinansowego

 • spłata kredytu mieszkaniowego lub
 • spłata kredytu hipotecznego w ramach kredytu konsolidacyjnego

Parametry kredytu refinansowego

 • kwota od 80 100 PLN
 • waluta PLN, USD, EUR, GBP
 • korzystne oprocentowanie od od 6,90% do 9,40% w PLN
 • czas kredytowania do 40 lat
 • raty równe lub malejące
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
 • możliwość przewalutowania bez opłat
Złóż wniosek o kredyt/pożyczkę hipoteczną
Złóż wniosek o kredyt/pożyczkę hipoteczną

Pierwszy krok to zgłoszenie chęci zaciągnięcia kredytu lub pożyczki hipotecznej. Możesz to zrobić poprzez umówienie się z Doradcą za pośrednistwem wniosku internetowego.

Kontakt telefoniczny z pracownikiem mBanku
Kontakt telefoniczny z pracownikiem mBanku

Po złożeniu wniosku przez internet lub mBank skontaktuje się z Tobą telefonicznie, aby doradzić Ci najkorzystniejsze rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania. Konsultant powie Ci, jakie dokumenty będą wymagane do podjęcia decyzji kredytowej.

Spotkanie z Doradcą kredytowym mBanku w punkcie naziemnym
Spotkanie z Doradcą kredytowym mBanku w punkcie naziemnym

Na spotkaniu Doradca zapozna Cię z warunkami pożyczki hipotecznej. Zebrane dokumenty wręczasz Doradcy mBanku i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Optymalnym rozwiązaniem jest umówienie się na spotkanie z Doradcą po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Przyspieszy to uzyskanie pożyczki.

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy

Podczas kolejnej wizyty w punkcie naziemnym podpiszesz umowę.

Uzupełnienie dokumentów
Spłata kredytu w innym banku i ustalenie zabezpieczenia

Po dopełnieniu formalności w poprzednim banku, w którym miałeś kredyt, zostaniesz poproszony o ustanowienie zabezpieczenia na rzecz mBanku.

Uruchomienie kredytu mieszkaniowego
Uruchomienie kredytu mieszkaniowego

mBank przeleje zgodnie z ustaleniami w umowie kwotę udzielonego kredytu na Twoje konto w mBanku, na wskazane konto w innym banku lub na konto sprzedającego nieruchomość.

Obowiązuje od 29.04.2013

Rodzaj czynności Opłaty i prowizje
opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0 zł
prowizja za udzielenie kredytu od 0% do 4% kwoty kredytu
prowizja za podwyższenie kwoty kredytu od 0% do 4% kwoty podwyższenia
prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu refinansowego udzielonego na zasadach uproszczonych, w okresie pierwszych 3 lat okresu kredytowania21 2% od nadpłaconej
 kwoty kapitału 
prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu refinansowego udzielonego na zasadach uproszczonych od czwartego roku okresu kredytowania  0%
prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu udzielonego w ramach mPLANU (z wyłączeniem kredytu refinansowego udzielonego na uproszczonych zasadach)  0%
opłata miesięczna za posiadanie aktywnej usługi mechanizm bilansujący55 99 zł 

koszty restrukturyzacji Umowy

50 zł - 150 zł

zmiana waluty spłaty Kredytu waloryzowanego

0 zł 

prowizja za aktywację usługi mechanizmu bilansującego

2% od przyznanej kwoty kredytu 
koszty sporządzenia Aneksu do Umowy kredytu 50 zł - 250 zł
zmiana przedmiotu zabezpieczenia 300 zł
opłata za inspekcję jednej nieruchomości w przypadku zmiany warunków umowy na wniosek Klienta 250 zł 
opłata za wystawienie promesy 150 zł
opłata za prolongatę kredytu 0,5 % prolongowanej kwoty kredytu

opłata za zmianę waluty kredytu

0 zł
opłata za sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania kredytu hipotecznego 30 zł
opłata za wydanie zaświadczenia o kwocie zapłaconych odsetek 30 zł
sporządzenie i wysłanie aktualnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta 40 zł

opłata za ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy

od 1% do 2% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące

0,02% miesięcznie od salda zadłużenia od 24 miesiąca

opłata za ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy (dla osób przystępujących do ubezpieczenia po uruchomieniu kredytu) 0,0417% miesięcznie od salda zadłużenia
opłata za ubezpieczenie od utraty pracy w TU Compensa SA 1,5% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące

0,04% miesięcznie od salda zadłużenia od 24 miesięca

opłata za ubezpieczenie od utraty pracy w TU Benefia SA 0,03% miesięcznie od salda zadłużenia 
opłata za pakiet: ubezpieczenie na życie, od niezdolności do pracy i utraty pracy w TU COMPENSA SA 2% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące

0,05% miesięcznie od salda zadłużenia od 24 miesięca

opłata za ubezpieczenie nieruchomości 0,08% rocznie od wartości nieruchomości
- ubezpieczenie w TU Generali SA

0,0066% miesięcznie od wartości nieruchomości
- ubezpieczenie w BRE Ubezpieczenia TUiR SA

(dla osób przystępujących do ubezpieczenia do 21.11.2011)

0,0065 % miesięcznie od wartości nieruchomości zamieszkałych na stałe i użytkowanych budynków lub lokali mieszkalnych - ubezpieczenie w BRE UBEZPIECZENIA TUiR SA

(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 21.11.2011)

0,01% miesięcznie od wartości nieruchomości będących w trakcie budowy budynków mieszkalnych - ubezpieczenie w BRE UBEZPIECZENIA TUiR SA

(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 21.11.2011)

ubezpieczenie ruchomości "Mieszkam Bezpiecznie" 20
wariant 20 16 zł miesięcznie 
wariant 50 33 zł miesięcznie 
wariant 100  58 zł miesięcznie
opłata za ubezpieczenie spłaty rat kredytu "Pewna Spłata"  7% od raty kredytu miesięcznie
opłata za ubezpieczenie spłaty rat kredytu "Spokojna rata" 2,60% od raty kredytu miesięcznie
opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu w TUiR Allianz Polska S.A
wariant standard 1,40% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące 4,00% od raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca 
wariant optimum 1,60% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące 4,15% od raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca 
wariant komfort 2,00% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące 4,35% od raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca 

20 Ubezpieczenie oferowane dla posiadaczy mPLAN hipoteczny, którzy posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TU S.A

21 Prowizja pobierana dla kredytów udzielanych powyżej 80 000 zł

55 Dotyczy kredytów uruchomionych na podstawie wniosków złożonych od 22.11.2011 r.