BlueMoney.pl - Serwis Partnerski mBanku
Witryna Partnerska mBank
Boks reklamowy
Kredyt hipoteczny dla firm
Fb g n m
 • kredyt do 4 000 000 PLN
 • decyzja kredytowa w 3 dni
 • możliwość łączenia różnych celów kredytowania: rozwój / bieżąca działalność firmy, budowa / zakup nieruchomości, refinansowanie zaciągniętych kredytów
 • niższe odsetki dzięki mechanizmowi bilansowania
 • możliwość korzystania z ubezpieczenia niskiego wkładu oraz ubezpieczenia pomostowego
 • okres kredytowania 20 lat, z możliwością karencji w spłacie do 12 miesięcy

Kredyt na inwestycje zabezpieczony hipoteką

mBank oferuje kredyt hipoteczny osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą lub wykonującym wolny zawód, rozliczającym podatek dochodowy w formie uproszczonej (książki przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany) lub pełnej księgowości.

Cel kredytowania

Kredyt hipoteczny dla firm w mBanku, przyznawany jest na finansowanie działalności gospodarczej na okres maksymalnie 20 lat, w szczególności dotyczy:
 • finansowania bieżących potrzeb, zwiększenia środków Kredytobiorcy na finansowanie majątku obrotowego
 • finansowania nakładów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego, w szczególności na:
 • zakup lub modernizację sprzętu, nabywanie majątku trwałego
 • zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów
 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego
 • refinansowania kredytów/pożyczek zaciągniętych z przeznaczeniem na rozwój i finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności kredytów/pożyczek udzielonych przez instytucje i organizacje, działające na terenie Polski i Unii Europejskiej, wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Waluta kredytu

mBank pozostawia Ci szeroki wybór celów kredytowania i walut, w jakich zaciągasz kredyt hipoteczny. Obecnie kredyt jest przyznawany w złotych (PLN) oraz denominowany w walutach obcych: dolarach USA (USD) lub euro (EUR).

Jeżeli nie chcesz uzależniać się od zmian wartości złotówki na rynku międzybankowym w Polsce (WIBOR), możesz skorzystać z kredytu waloryzowanego. Jeśli uznasz, że kurs waluty obcej jest dla Ciebie niekorzystny, możesz przewalutować zaciągnięty kredyt bez dodatkowych opłat.

W przypadku zmiany waluty kredytu mBank stosuje kurs kupna dla konwersji na walutę obcą, kurs sprzedaży w przypadku przewalutowania na PLN.

Atrakcyjne oprocentowanie kredytu złotowego w połączeniu z mechanizmem środków bilansujących staje się doskonałą alternatywą dla tych wszystkich, którzy nie chcą być uzależnieni od zmian kursów walut na świecie i chcą cieszyć się oszczędnościami wynikającymi z tego unikalnego rozwiązania.

Warunki uzyskania kredytu

 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych
 • prowadzisz działalności gospodarczą na terenie Polski, nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy
 • generujesz w badanym przez mBank okresie dodatni wynik finansowy
 • posiadasz w chwili uruchomienia kredytu hipotecznego rachunek mBIZNES konto w mBanku
 • dokonujesz rozliczeń finansowych za pośrednictwem rachunku bankowego, nieprzerwanie, przez co najmniej 12 miesięcy
 • zadeklarujesz stałe wpływy na mBIZNES konto w okresie obowiązywania umowy kredytowej

W mBanku dokładamy wszelkich starań, aby każdy proces, w którym uczestniczysz był dla Ciebie zrozumiały i możliwie prosty. Dlatego oprócz pomocy i indywidualnego podejścia naszych doradców kredytowych, poniżej przedstawiamy Ci szczegółowy opis wszystkich etapów koniecznych do udzielenia kredytu hipotecznego dla firm.

Złóż wniosek przez internet
Wypełnij wniosek przez internet

Abyś mógł korzystać z mPLANU hipotecznego dla firm niezbędny jest Twój pierwszy krok - zgłoszenie chęci zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Możesz to zrobić poprzez samodzielne wypełnienie wniosku kontaktowego. Po wysłaniu formularza skontaktuje się z Tobą pracownik mBanku, aby doradzić najkorzystniejsze rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania.

Spotkanie z doradcą
Spotkanie z doradcą

Od tego momentu do Twojej dyspozycji pozostaje Twój indywidualny doradca kredytowy, który będzie czuwał nad sprawnym załatwieniem czekających Cię formalności. Spotkanie z doradcą odbędzie się w wybranym przez Ciebie miejscu lub w Centrum Finansowym . Pamiętaj, że doradca musi dokonać oględzin nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie oraz siedziby firmy. Zebrane dokumenty wręczasz doradcy mBanku i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Optymalnym rozwiązaniem jest zaplanowanie spotkania z Doradcą po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Znacząco przyspieszy to proces uzyskanie kredytu.

Podpisanie umowy
Uruchomienie kredytu

mBank uruchamia kredyt w przyznanej wysokości - dokonując przelewu na:

 • Twoje konto w mBanku
 • Wskazane konta w innych bankach